Ozaist-Zgodzińska, Z. (2023). Czy Zofia Kossak pisze herstorię? Literacki portret Maryny Mniszech w powieści "Złota wolność". Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria, 23, 165–182. https://doi.org/10.24917/20811853.23.10