Ozaist-Zgodzińska, Zofia. 2023. „Czy Zofia Kossak Pisze herstorię? Literacki Portret Maryny Mniszech W powieści «Złota wolność»”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria 23 (grudzień):165-82. https://doi.org/10.24917/20811853.23.10.