Ozaist-Zgodzińska, Z. (2023) „Czy Zofia Kossak pisze herstorię? Literacki portret Maryny Mniszech w powieści «Złota wolność»”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria, 23, s. 165–182. doi: 10.24917/20811853.23.10.