Ozaist-Zgodzińska, Z. „Czy Zofia Kossak Pisze herstorię? Literacki Portret Maryny Mniszech W powieści «Złota wolność»”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria, t. 23, grudzień 2023, s. 165-82, doi:10.24917/20811853.23.10.