Pierwsza monografia zbioru kazań Mikołaja z Błonia. Lidia Grzybowska, Kazania de tempore i de sanctis Mikołaja z Błonia. Zarys monografii, Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, Warszawa 2020 (Studia Staropolskie. Series Nova 50), ss. 544

Main Article Content

Paweł Stępień
https://orcid.org/0000-0001-7451-6219

Abstrakt

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Stępień, P. . (2022). Pierwsza monografia zbioru kazań Mikołaja z Błonia. Lidia Grzybowska, Kazania de tempore i de sanctis Mikołaja z Błonia. Zarys monografii, Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, Warszawa 2020 (Studia Staropolskie. Series Nova 50), ss. 544. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria, 22, 367–371. https://doi.org/10.24917/20811853.22.24
Dział
Recenzje

Bibliografia

Stępień P., Łowienie rzeczywistości. O „Flores sermonum” Mikołaja z Wilkowiecka, „Pamiętnik Literacki” 2020, z. 2, s. 119–131.

Szostek T., Exemplum w polskim średniowieczu, Warszawa 1997.

Ulanowski B., Mikołaj z Błonia, kanonista polski z pierwszej połowy XV wieku, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności”, t. 23, Kraków 1888, s. 1–60.

Zahajkiewicz M., „Tractatus sacerdotalis” Mikołaja z Błonia na tle teologii przełomu wieku XIV i XV, Lublin 1979