Edytorska troska o tekst. Samuel Twardowski, Pałac Leszczyński, oprac. Roman Krzywy, wyd. 2 popr., Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2021, ss. 196

Main Article Content

Marcin Piątek
https://orcid.org/0000-0002-6753-6278

Abstrakt

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Piątek, M. (2022). Edytorska troska o tekst. Samuel Twardowski, Pałac Leszczyński, oprac. Roman Krzywy, wyd. 2 popr., Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2021, ss. 196. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria, 22, 378–383. https://doi.org/10.24917/20811853.22.26
Dział
Recenzje

Bibliografia

Krzywy R., „Pałac Leszczyński” Samuela Twardowskiego. O odnalezionym unikacie pierwszego wydania, „Barok” 2005, t. 12, nr 2, s. 141-143.

Krzywy R., Pestańskie róże i równe szczęście. Rozważania na temat objaśnień do tekstu staropolskiego, „Terminus” 2007, z. 2, s. 123-140.

Krzywy R., Projekt edycji hermeneutycznej, [w:] Jak wydawać teksty dawne, red. K. Borowiec, D. Masłej, T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, Poznań 2017, s. 45-64.

Leszczyński S., „Classicum” nieśmiertelnej Sławy, oprac. P. Borek, R. Krzywy, wstęp P. Borek, Warszawa 2016.

Twardowski S., Pałac Leszczyński, wyd. R. Krzywy, Warszawa 2002.

Twardowski S., Pałac Leszczyński, oprac. R. Krzywy, wyd. 2 popr., Warszawa 2021.