(1)
Piątek, M. Edytorska Troska O Tekst. Samuel Twardowski, Pałac Leszczyński, Oprac. Roman Krzywy, Wyd. 2 popr., Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2021, Ss. 196. Studia Historicolitteraria 2022, 22, 378-383.