Piątek, M. (2022). Edytorska troska o tekst. Samuel Twardowski, Pałac Leszczyński, oprac. Roman Krzywy, wyd. 2 popr., Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2021, ss. 196. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria, 22, 378–383. https://doi.org/10.24917/20811853.22.26