Piątek, M. (2022) „Edytorska troska o tekst. Samuel Twardowski, Pałac Leszczyński, oprac. Roman Krzywy, wyd. 2 popr., Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2021, ss. 196”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria, 22, s. 378–383. doi: 10.24917/20811853.22.26.