Kontakt

Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
Polska

studiahistoricolitteraria@up.krakow.pl

Główna osoba do kontaktu

Małgorzata Chrobak

Wsparcie techniczne

Paweł Regiec