Informacje dla autorów

Zakres tematyczny czasopisma: historia literatury i krytyki literackiej, kulturowe konteksty literatury, komparatystyka literacka, przekładoznawstwo, teatr, czasopisma literackie, edytorstwo literatury, analiza i interpretacja dzieła literackiego

Język publikacji: język polski oraz języki kongresowe

Nabór artykułów:  zakładka – Zgłoś artykuł