Redaktor naczelny

prof. dr hab. Piotr Borek, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

 

Z-ca redaktora naczelnego

dr hab., prof. UP Renata Stachura-Lupa, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska  

 

Sekretarz redakcji

dr hab. Małgorzata Chrobak, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska