Informacje dla czytelników

Zachęcamy czytelników do zarejestrowania się w celu uzyskiwania powiadomień o nowych numerach czasopisma. Przed rejestracją czytelnicy powinni zapoznać się z Polityką prywatności. W zakładce Bibliografia zawartości czasopisma za lata 2009-2018 znajdą Państwo wykaz prac opublikowanych na łamach rocznika „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” w ostatnim dziesięcioleciu.