Paweł Próchniak (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska) - przewodniczący

Wołodymyr Antofijczuk (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Ferykowicza, Czerniowce, Ukraina)

Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)

Jan Goes (Université d’Artois, Arras, Francja)

Margareta Grigorova (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego, Wielkie Tyrnowo, Bułgaria)

Anna Legeżyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)

Romuald Naruniec (Uniwersytet Edukologii, Wilno, Litwa)

Jacek Popiel (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Marie Sobotková (Uniwersytet Franciszka Palackiego, Ołomuniec, Czechy)

Karoline Thaidigsmann (Uniwersytet Ruprechta i Karola, Heidelberg, Niemcy)

Alois Woldan (Uniwersytet Wiedeński, Wiedeń, Austria)

Monika Woźniak (Uniwersytet Rzymski – La Sapienza, Rzym, Włochy)