Kolegium Recenzentów (2023)

Tadeusz Budrewicz (em. prac., Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska)

Anna Car (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Aleksandra Chomiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)

Hanna Dymel-Trzebiatowska (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska)

Bolesław Faron (em. prac., Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska)

Anna Janicka (Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, Polska)

Agnieszka Janiec-Nyitrai (Uniwersytet Loránda Eötvösa, Budapeszt, Węgry)

Agnieszka Matusiak (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)

Adam Mazurkiewicz (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Dorota Michułka (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)

Jerzy S. Ossowski (em. prac., Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska)

Anna Pekaniec (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Magda Potok (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)

Oksana Pukhonska (Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska”, Ostróg, Ukraina)

Wiesław Ratajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)

Renata Ryba (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Jerzy Sikora (Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)

Agata Skała (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)

Krzysztof Stępnik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)

Barbara Suchoń-Chmiel (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Paweł Tomczok (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Iwona Węgrzyn (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

 

Kolegium Recenzentów (2009-2022)

Beata Baczyńska (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)

Piotr Bering (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)

Alina Biała (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska)

Barbara Bobrowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)

Marion Brandt (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska)

Cezary Bronowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)

Anna Weronika Brzezińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)

Eliwira Buszewicz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Anita Całek (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)

Marina Ciccarini (Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Rzym, Włochy)

Zbigniew Chojnowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska)

Henryk Czubała (Wyższa Szkoła Menadżerska, Legnica, Polska)

Renata Dampc-Jarosz (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Małgorzata Dubrowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska)

Jolanta Dygul (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

Jarosław Fazan (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Katarzyna Flader-Rzeszowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)

Dorota Fox (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Albert Gorzkowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Anna Górajek (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

Marzena Górecka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska)

Ewa Guderian-Czaplińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska) 

Joanna Janusz (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Dorota Jarząbek-Wasyl (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Mariusz Jochemczyk (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Tomasz Kaczmarek (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Zbigniew Kadłubek (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Olgierd Kiec (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polska)

Dorota Kielak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)

Jadwiga Kita-Huber (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Anna Klimkiewicz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Maria Kłańska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Monika Kucner (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Mirosław Kocur (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)

Michał Kuran (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Dariusz Kosiński (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Urszula Kowalczuk (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

Anna Krajewska (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)

Gerard Laudin (Sorbonne-Université, Paryż, Francja)

Grażyna Legutko (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska)

Mirosław Lenart (Uniwersytet Opolski, Opole, Polska)

Wojciech Ligęza (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Kazimierz Maciąg (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska)

Anna Majkiewicz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, Częstochowa, Polska)

Maria Maślanka-Soro (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Bogdan Mazan (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Jadwiga Miszalska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Piotr Morawski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

Maria Jolanta Olszewska (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Katarzyna Osińska (Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska)

Agnieszka Palej (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Artur Pełka (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Beata Popczyk-Szczęsna (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Magdalena Potok (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)

Krystyna Radziszewska (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Hanna Ratuszna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska) 

Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Renata Ryba (Uniwersyte Śląski, Katowice, Polska)

Jacek Rzeszotnik (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)

Michał Skop (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska) 

Ryszard Skowron (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Anna Sobiecka (Akademia Pomorska, Słupsk, Polska)

Roman Sosnowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Marian Stala (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska) 

Monika Stankiewicz-Kopeć (Uniwersytet Ignatianum, Kraków, Polska) 

Krzysztof Stępnik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)

Monika Surma-Gawłowska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Monika Świerkosz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Katarzyna Szewczyk-Haake (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska) 

Stanisław Uliasz (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska)

Marek Waszkiel (Akademia Teatralna, Warszawa, Polska)

Ewa Wąchocka (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Iwona Węgrzyn (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska) 

Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

Władysław Witalisz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Monika Wolting (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)

Monika Woźniak (Uniwersytet Rzymski – La Sapienza, Rzym, Włochy)

Violetta Wróblewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)

Josep-Antoni Ysern Lagarda (Universidad Nacional de Educatión a Distancia, Madryt, Hiszpania)

Agata Zalewska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

Justyna Ziarkowska (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)