t. 23 (2023) temat wiodący:Proza historyczna Europy Środkowo-Wschodniej (XIX-XXI w.). Odczytania i recepcja

Europa Środkowo-Wschodnia była/jest swoistym fenomenem geograficznym, historycznym, politycznym i kulturowym. Po 1989 roku pojęcie to stało się symbolem nowego otwarcia na współpracę z Zachodem, a zarazem odcięcia się od rosyjskiego Wschodu. Hybrydyczny charakter regionu oraz mitologię związaną ze specyfiką miejsca oraz zamieszkujących go narodów trafnie ujął poznański slawista Bogusław Zieliński, używając trójczłonowej metafory: Arkadii, Atlantydy i Jeruzalem. Ten tygiel kulturowy, leżący w centrum starego kontynentu, a ufundowany m.in. na micie o koegzystencji wielonarodowej wspólnoty w ramach monarchii austro-węgierskiej, długo jeszcze zmagać się będzie ze skutkami brutalnej sowietyzacji w czasach Związku Radzieckiego.

 Oś tematyczną XXIII tomu rocznika „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” wyznaczają zatem literackie zapisy przeszłości, zarówno całych narodów, społeczności, jak i historii prywatnych mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej. Zapraszamy do nadsyłania tekstów poświęconych prozie historycznej, historiozoficznej, dokumentalnej autorów związanych z Polską i krajami tego regionu (m.in. Czechami, Słowacją, Ukrainą, Węgrami, Bułgarią, Rumunią, Chorwacją, Serbią), a także wzajemnemu przenikaniu się literatury i refleksji nad wspólną przeszłością.

Termin nadsyłania artykułów (w języku polskim lub w językach obcych): 31 marca 2023 r.