O aluzji biblijnej w "Faraonie" Bolesława Prusa

Main Article Content

Barbara Szargot

Abstrakt

The article is devoted to the role of a biblical allusion in Faraon by Bolesław Prus. The names of characters (Sara, Gedeon), which refer the text ofthe novel to the Book of Genesis and the Book of Judges, are allusive. Moreover, references to Moses and Isaac are made in the text, as well as – a few times – to the Book of Kohelet. A unique feature of Bolesław Prus’s novel is that although it talks about the history of ancient Egypt, it treats the Bible as an outright historical source. The result of such an attitude is that the events described in the Old Testament (non‑existent in the descriptions by the historians of Egypt) become an element of the world presented in Prus’s work. The reason for that is the willingness to show that the problems of the fictional world are, to a certain extent, caused by an inappropriate perception of spiritual matters.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szargot, B. (2023). O aluzji biblijnej w "Faraonie" Bolesława Prusa. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria, 23, 57–72. https://doi.org/10.24917/20811853.23.4
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

Biblia Święta to jest Całe Pismo Święte Starego i Nowego testamentu z hebrajskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczona, Królewiec 1823.

Blech R., O „Faraonie” Bolesława Prusa. Studium monograficzne, Gdańsk 2017.

Bubak J., Księga naszych imion, Kraków 1993.

Dziadosz D., Deuteronomistyczna lektura prześladowania madianickiego. Studium historyczno‑krytyczne Sdz 6, 1–10, „Teologia i Człowiek” 2016, nr 3, s. 77–96.

Grant M., Dzieje dawnego Izraela, przeł. J. Schwakopf, Warszawa 1991.

Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985.

Kulczycka‑Saloni J., O „Faraonie”. Szkice, Wrocław 1955.

Machnicka V., Peryfrastyczny obraz boskości i świętości w „Faraonie” Bolesława Prusa, [w:] Bolesław Prus. Artysta. Myśliciel. Świadek epoki, red. J. Snopek, Warszawa 2016 , s. 169–192.

Maciąg K., Nauka (pozytywistyczna) w „Faraonie” Bolesława Prusa, [w:] Myśl filozoficzna, teologiczna i socjologiczna Bolesława Prusa, Gdańsk 2018, s. 217–231.

Morenz S., Bóg i człowiek w starożytnym Egipcie, przeł. M. Szczudłowski, Warszawa 1992.

Niwiński A., Literacka wyprawa Bolesława Prusa do starożytnego Egiptu, czyli Faraon okiem egiptologa, [w:] B. Prus, Faraon, wyd. analityczno‑krytyczne z ilustracjami E. Okunia, Warszawa 2014, s. 630–631.

Parandowski J., „Faraon”, „Wiadomości Literackie” 1932, nr 1, s. 4.

Pąkciński M., Egipt Prusa i Kartagina Flauberta – pomiędzy scjentyzmem a orientalizmem, [w:] Bolesław Prus. Artysta. Myśliciel. Świadek epoki, red. J. Snopek, Warszawa 2016 , s. 151–167.

Prus B., Faraon, il. J.M. Szancer, Warszawa 1968.

Sienkiewicz H., Quo vadis, Warszawa 2007.

Szargot B., Pozytywista i prawda. Wokół „Tragikomedii prawdy” Aleksandra Świętochowskiego, Katowice 2005.

Szargot M., Opowieści niesamowite Józefa Bogdana Dziekońskiego, Katowice 2004.

Tokarzówna K., Inspiracje i motywy biblijne w twórczości Bolesława Prusa, [w:] Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań, red. S. Fita, Lublin 1993, s. 25–63.

Winiarski L., „Faraon”, „Prawda”1897, nr 23, s. 272.