The Memory of the Great War in two books for children – Polish and English perspectives

Main Article Content

Krystyna Zabawa
https://orcid.org/0000-0003-4873-839X

Abstrakt

Two books for children about the Great War will be discussed: Bohaterski miś [Heroic teddy bear] by Bronisława Ostrowska and Five Children on the Western Front by Kate Saunders. It will be a comparative analysis. The books differ in terms of national perspective (Polish and English), but also in the time of edition – just after the war and a hundred years later. Thus, Ostrowska’s memory about the war is her own memory, whereas Saunders’ writing can be called a postmemory narrative. The aim of the paper is to answer the questions: what is similar and what is different in the two selected children’s novels about the Great War? What are the ways of transmitting memory? What do the writers want to save for new generations?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zabawa, K. (2023). The Memory of the Great War in two books for children – Polish and English perspectives. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria, 23, 125–138. https://doi.org/10.24917/20811853.23.8
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

Białek J.Z., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918–1939. Zarys monograficzny. Materiały, Warszawa 1979.

Bradman T., Tony Bradman’s 10 top books about the first world war, https://www.theguardian.com/childrens-books-site/2014/jul/03/top-ten-childrens-books-first-world-war [access: 4.04.2023].

Craig A., Kate Saunders Obituary, “The Guardian”, 24 April 2023, https://www.theguardian.com/books/2023/apr/24/kate-saunders-obituary [access: 14.07.2023].

Czermińska M., Places of Autobiography: A Geopoetic Proposition, [in:] From Modern Theory to a Poetics of Experience. Polish Studies in Literary History and Theory, eds. G. Grochowski, R. Nycz, Frankfurt am Main 2014, pp. 253–270.

Graban-Pomirska M., Szkoła narzeczonych. O powieści dla dziewcząt w dwudziestoleciu międzywojennym, Gdańsk 2008.

Hirsch M., Family Frames. Photography, Narrative and Postmemory, Cambridge, MA – London 2012.

Kuchta A., Wobec postpamięci, Kraków 2020.

Michułka D., Świetlicki M., García-González M., Theory and Practice of Memory in Culture of the Present from the Perspective of Research on Literature for Young Readers, “Filoteknos” 2021, vol. 11, pp. 12–21.

Nadolna M., Powrót książek zakazanych dla młodego odbiorcy po transformacji ustrojowej w latach dziewięćdziesiątych, [in:] Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980), vol. 2, ed. K. Heska-Kwaśniewicz, Katowice 2009, pp. 109–118.

Nora P., Between Memory and History: Les Lieux de Memoire (1989), transl. by M. Roudebush, https:/courseworks2.columbia.edu [access: 14.07.2023].

Nora P., Między pamięcią a historią, transl. J.M. Kłoczowski, Gdańsk 2022.

Olech B., Dziecięce odkrywanie świata wojny. “Bohaterski miś” Bronisławy Ostrowskiej i “Dzieci Lwowa” Heleny Zakrzewskiej, [in:] Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej. Wybrane zagadnienia, eds. E. Łoch, K. Stępnik, Lublin 1999, pp. 217–225.

Olech B., Narodowe legendarium – o liryce okolicznościowej Bronisławy Ostrowskiej, [in:] Literatura wobec I wojny światowej, eds. M.J. Olszewska, J. Zacharska, Warszawa 2000, pp. 89–108.

Olech B., Harmonia, liryzm, trwoga. Studia o twórczości Bronisławy Ostrowskiej, Białystok 2012.

Rybicka E., Place, Memory, Literature (from the perspective of geopoetics), “Teksty Drugie" 2012, no. 2, pp. 126–139.

Węgrodzka J., Patterns of Enchantment: E. Nesbit and the traditions of children’s literature, Gdańsk 2007.

What are the best first world war books for children?, https://www.theguardian.com/childrens-books-site/2014/jun/30/best-first-world-war-ww1-books-for-children-and-teens [access: 4.04.2023].

Wójcik-Dudek M., Reading (in) the Holocaust. Practices of Postmemory in Recent Polish Literature for Children and Young Adults, transl. P. Poniatowska, Berlin 2020.

Wydrycka A., Poetka „wielkiej jedności”, [in:] B. Ostrowska, Poezje wybrane, ed. A. Wydrycka, Kraków 1999, pp. 5–39.

Wydrycka A., „Drogi promienia”. O biografii i opowiadaniach wspomnieniowych Bronisławy Ostrowskiej, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” 2009, pp. 106–127.