Obraz lat 50. XX wieku w prozie epistolarno­‑wspomnieniowej Antonína Bajaji "Nad piękną modrą Dřevnicą"

Main Article Content

Joanna Królak
https://orcid.org/0000-0002-8879-9579

Abstrakt

The purpose ofthe paper is the interpretation of the novel Nad piękną modrą Dřevnicą by Antonin Bajaja in terms of the image of the Stalinist period in Czechoslovakia. The interpretive perspective has been determined by the theory of letter (Stefania Skwarczyńska and Anita Całek), the category of autobiographical memory, autobiographical place, as understood by Małgorzata Czermińska, as well as autotherapy through work with memory. By bringing back memories in the letters to his sister, the narrator updates the concept of his identity and reshapes his self­‑awareness, which was manipulated in his childhood by the communist propaganda. The mechanisms behind this propaganda are revealed years later by the protagonist­‑narrator. The schizophrenic type of life under communist rule has been illustrated by the example of the family and city Zlina/Gottwaldova.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Królak, J. (2023). Obraz lat 50. XX wieku w prozie epistolarno­‑wspomnieniowej Antonína Bajaji "Nad piękną modrą Dřevnicą". Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria, 23, 311–322. https://doi.org/10.24917/20811853.23.18
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

Bajaja A., Nad piękną modra Dřevnicą, przeł. D. Dobrew, Wrocław 2017.

Bukovjanová K., V rytmu zlínského valčíku Vzpomínkový román Antonína Bajaji, „Host” 2010, nr 2, https://casopishost.cz/archiv‑bibliografie/244-cislo-02-10 [dostęp: 29.03.2023].

Całek A., Nowa teoria listu, Kraków 2019.

Chłosta­‑Zielonka J., Terapeutyczny wymiar gatunków autobiograficznych w wypowiedziach autorek XX i XXI wieku, Olsztyn 2021.

Czermińska M., Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, „Teksty Drugie” 2011, nr 5, s. 183–200.

Demetrio D., Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie, przeł. A. Skolimowska, Kraków 2000.

Fialová A., 40. a 50.léta v současné české próze, https://www.czechlit.cz/cz/feature/40-a50-leta­‑v­‑soucasne­‑ceske­‑proze/ [dostęp: 12.03.2023].

Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, przeł. M. Król, Warszawa 2008.

Kantůrková E., Antonín Bajaja: Na krásné modré dřevnici, 15.12.2009, https://www.respekt.cz/spisovatele­‑o­‑knihach/antonin­‑bajaja­‑na­‑krasne­‑modre­‑drevnici [dostęp: 29.03.2023].

Królak J., Wielkie widowiska czeskiego stalinizmu. Perspektywa performatyczna, Kraków 2020.

Kuryś–Szyncel K., Biografia rodzinna – dynamika systemów rodzinnych w perspektywie narracyjnej, „Forum Pedagogiczne” 2021, nr 2(11), s. 183–195.

Madejski J., Praktykowanie autobiografii Przyczynki do literatury dokumentu osobistego i biografistyki, Szczecin 2017.

Modi memoranda. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz­‑Wolska, R. Traba, Warszawa 2014.

Nora P., Czas pamięci, przeł. W. Dłuski, „Res Publica Nowa” 2001, nr 7, s. 37–43.

Rybak­‑Komeluk A., Pamięć autobiograficzna i jej znaczenie w wybranych zaburzeniach psychicznych, „Psychiatria Polska” 2016, nr 50, s. 959–972.

Rybicka E., Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego, „Teksty Drugie” 2004, nr 4, s. 40–55.

Schneider J., Valčík za doprovodu budovatelských pochodů v pozoruhodné knize Antonína Bajaji, 2010, https://www.idnes.cz/zpravy/archiv/valcik­‑za­‑doprovodu­‑budovatelskych-pochodu­‑v­‑pozoruhodne­‑knize­‑antonina­‑bajaji.A100406_162710_kavarna_chu [dostęp: 29.03.2023].

Skotnicka­‑Maj A., Rosyjska proza wspomnieniowa lat 1953–1978. Autobiografia. Dokument. Autotematyzm, Katowice 1991.

Skwarczyńska S., Teoria listu, [w:] Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. WydziałI Filologiczny, t. 9, Lwów 1938, s. 1-374.

Szczerski A., Modernizacje Sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowo­‑Wschodniej 1918–1939, Łódź 2010.

Wojda D., [wypowiedź], O epistolografii. Rozmowa z udziałem: Anny Arno, Anny Pekaniec, Elżbiety Rybickiej, Doroty Wojdy, „Dekada Krakowska” 2012, nr 3/4, s. 6–15.