Tematyka chłopska w literaturze czeskiej drugiej połowy XIX i w XX wieku

Main Article Content

Urszula Kolberova
https://orcid.org/0000-0003-3030-8252

Abstrakt

The article is devoted to the Czech rural prose of the second half of the 19th century and the 20th century. Using a chronological perspective, the author presents the work of the most important representatives of the trend (e.g. Božena Němcova, Vítězslav Hálek, Karolína Světla, Josef Holečk, Josef Knap, A.C. Nora and others), as well as the changes in the methods of creating rural images, peasant characters – abandoning a stereotypical approach in favor of realistic-ethnographic descriptions of space and the world of nature, customs and traditions of the Czech people. She pays attention to the evolution of genres, which took place at the turn of the 19th and 20th centuries. The texts that began to emerge at that time were at the border between fictional literature and documentary­‑reportage (e.g. Drašar by Teréza Novákova), family chronicles (e.g. a cycle Naši by Josef Holečk), novels belonging to critical realism (e.g. Zapád by Karel Václav Rais). Moreover, the author describes the influence of ruralism on the Czech literature in the 20th century (e.g. the introduction of colloquial speech and dialect). She mentions the assumptions of this trend, whose program was created by Josef Knap in his essay K severovýchodu, published in 1925 in the magazine „Sever a východ”. Ruralism was supposed to be a counterbalance against avantgarde trends of the 1920s and 1930s, bringing together conservative authors, who were critical towards the city and attached to the idea of a Czech village as an enclave of “true Czechism” and a peasant as “a custodian” of national traditions. As examples of superlocal and naturalistic image of peasant reality after the First World War, the author mentions the work of A.C. Nora, who – as opposed to ruralists – was interested mainly in causes of conflicts among families, the egoism of peasants, as well as divisions within rural community.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kolberova , U. (2023). Tematyka chłopska w literaturze czeskiej drugiej połowy XIX i w XX wieku. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria, 23, 405–416. https://doi.org/10.24917/20811853.23.24
Dział
Varia

Bibliografia

Brummer A., Slovanství a slovanská tradice v meziválečném Československu 1918–1938, niepublikowana praca doktorska obroniona w Uniwersytecie Masaryka, Brno 2012.

Car A., Czeszki. Trajektorie tożsamości w twórczości czeskich modernistek, Kraków 2012.

Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století, red. Z. Pešat, K. Homolová, M. Otruba, Praha 1982.

Dutkowski J., Božena Němcová w Polsce. Z historii stosunków literackich polsko‑czeskich w wieku XIX i XX, Poznań 1972.

Haman A., Trvání v proměně: česká literatura devatenáctého století, Praha 2010.

Janáčková J., Česká literatura 19. století: od Máchy k Březinovi, Praha 1994.

Jedličková A., „Já jsem to jen podle jeho řeči složil a maličko jsem k tomu sám přidal…” ke stylizaci lidového vypravěče v próze na přelomu padesátých a šedesátých let 19. Století, „Slovenská Literatúra” 2019, t. 66, nr 3, s. 188–206.

Jeřábek D., Česká literatura od konce národního obrození do roku 1918, Brno 1980.

Kusáková L., „Babička” Boženy Němcové v kontextu dobové české prózy s venkovskou tematikou, [w:] Božena Němcová a její „Babička”. Sborník příspěvků z III. Kongresu světové literárněvědné bohemistiky, sv. 3, Praha 2006.

Lehár J., Česká literatura do počátku k dnešku, Praha 2008.

Němcová B., Myšlenky Boženy Němcové, vybral V. Tille, Olomouci 1996.

Patočka J., Co jsou Češi, Praha 1982.

Prokop V., Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče), Sokolov 2000.

Česká historická a venkovská realistická próza 19. stoleti, https://www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/cesky-jazyk/ceska-historicka-a-venkovska-realisticka-proza-19-stoleti [dostęp: 12.06.2023].

Kritický realismus v Čechách, http://www.unium.cz/materialy/0/0/kriticky-realismus-v-cechach-m37120-p1.html [dostęp: 12.06.2023].

Med J., Šidák, Josef Knap [hasło], [w:] Slovník české literatury po roce 1945, http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jspdocId=932 [dostęp: 12.06.2023].

Mocná D., Javořická V., VlastaJavořická [hasło], [w:] Slovníkčeskéliteraturypo roce1945, http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=500&hl=Javo%C5%99ick%C3%A1+ [dostęp: 12.09.2023].

Realismus v české literatuře 80.–90. let 19. stoleti, http://stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz/cesky-realismus.php [dostęp: 12.06.2023].