Warto czytać Konopnicką

Main Article Content

Iwona Przybysz
https://orcid.org/0000-0003-0883-2074

Abstrakt

rec. Maria Konopnicka, Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie, wybór tekstów Marta Niewieczerzał, Maciej Skowera, wybór ilustracji Janusz Górski, wstęp Ewelina Rąbkowska, posłowie Dawid Maria Osiński, Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2022, ss. 156

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Przybysz, I. (2023). Warto czytać Konopnicką. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria, 23, 439–446. https://doi.org/10.24917/20811853.23.28
Dział
Recenzje

Bibliografia

Budrewicz T., O jubileuszach, [w:] Upominki od narodu. Jubileusze, rocznice, obchody pisarzy, red. T. Budrewicz, P. Bukowski, R. Stachura‑Lupa, Żarnowiec 2010, s. 5–14.

Czas pozytywistek: konferencja naukowa, Muzeum HERstorii Sztuki, https://muzeumherstoriisztuki.org/czas-pozytywistek-konferencja-naukowa/ [dostęp: 31.08 2023)].

Galos A., Polskie uroczystości ku czci ludzi kultury na tle obchodów rocznicowych na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Upominki od narodu. Jubileusze, rocznice, obchody pisarzy, red. T. Budrewicz, P. Bukowski, R. Stachura‑Lupa, Żarnowiec 2010, s. 15–31.

Konopnicka – raz jeszcze, red. M.J. Olszewska, Warszawa 2022.

Konopnicka M., Szpital żydowski w Warszawie, wstęp i oprac. D.M. Osiński, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2015, R. VIII (L), s. 525–569.

Konopnicka M., „Wszystkim krzywdom ziemi”. Sprawiedliwość. Wiersze, oprac. i wstęp E. Kącka, Kraków 2022.

Osiński D.M., O samotności wbrew samotności – Konopnicka i Orzeszkowa w miniaturze (prozą), [w:] Dwie gwiazdy, dwie drogi. Konopnicka i Orzeszkowa – relacje różne, red. E. Ihnatowicz, E. Paczoska, Warszawa 2011, s. 135–152.

Osiński D.M., W krainie dźwięków, wzruszeń i rytmu. O wyborach i praktykach tłumaczeniowych Marii Konopnickiej – prolegomena historycznoliteracko­‑bibliograficzne, [w:] Konopnicka – raz jeszcze, red. M.J. Olszewska, Warszawa 2022, s. 347–386.

Pastwa R.J., Obchody roku Marii Konopnickiej w Żarnowcu, „Colloquia Litteraria” 2022, z. 2, s. 199–210.

Zwolińska A., Warianty tekstu autorskiego a decyzje edytora. O edycji krytycznej dzieł Marii Konopnickiej (1915) Jana Czubka po ponad stu latach, „Sztuka Edycji” 2021, nr 1, s. 79–82.