Dziewczyna wciąż w centrum uwagi? O przeobrażeniach i modyfikacjach powieści dla nastolatek

Main Article Content

Marta Bolińska
https://orcid.org/0000-0003-0480-7576

Abstrakt

rec. Od powieści dla dziewcząt do narracji dziewczyńskich, red. Anna Nosek, Małgorzata Chrobak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2022, ss. 280

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bolińska, M. (2023). Dziewczyna wciąż w centrum uwagi? O przeobrażeniach i modyfikacjach powieści dla nastolatek. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria, 23, 447–456. https://doi.org/10.24917/20811853.23.29
Dział
Recenzje

Bibliografia

Białek J.Z., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918–1939, Warszawa 1979.

Borowski D., Między dzieciństwem a dorosłością, O polskich powieściach dla młodzieży w pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku, Nowy Targ 2022.

Brzuchowska Z., Powieść dla dziewcząt, [w:] Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 1997.

Brzuchowska Z., Współczesne powieści dla dziewcząt, czyli baśniowe dziedzictwo, [w:] W kręgu arcydzieł literatury młodzieżowej. Interpretacje – przekłady – adaptacje, red. L. Ludorowski, Lublin 1998.

Frycie S., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945–1970, t. 1: Proza, Warszawa 1978.

Frycie S., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945–1970, t. 2: Baśń i bajka, poezja, książki dla najmłodszych, utwory sceniczne, grafika, czasopiśmiennictwo, krytyka literacka, Warszawa 1982.

Frycie S., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1970–2005. Wybrane zagadnienia, Łódź 2014.

Graban‑Pomirska M., Szkoła narzeczonych. O powieści dla dziewcząt w dwudziestoleciu międzywojennym, Gdańsk 2006.

Kaniowska‑Lewańska I., Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1864. Zarys rozwoju. Wybór materiałów, Warszawa 1973.

Kruszewska‑Kudelska A., Polskie powieści dla dziewcząt po roku 1945, Wrocław 1972.

Kruszyńska E., Dydaktyczny charakter powieści dla dziewcząt w dwudziestoleciu międzywojennym, Toruń 2009.

Kuliczkowska K., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864–1918, Warszawa 1975.

Kuliczkowska K., W szklanej kuli. Szkice o literaturze dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1970.

Leszczyński G., Kompleks mentora. Powieść dla młodzieży u schyłku tysiąclecia, [w:] Sezamie, otwórz się! Z nowszych badań nad literaturą dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granicą, red. A. Baluch, K. Gajda, Kraków 2001.

Narracja. Teoria i praktyka, red. B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro, Kraków 2008.

Nycz R., Nowa humanistyka w Polsce: kilka bardzo subiektywnych obserwacji, koniektur, refutacji, „Teksty Drugie” 2017, nr 1, s. 18–40.

Papuzińska J., Dziecko w świecie emocji literackich, Warszawa 1996.

Rynkiewicz B., Pomiędzy biernością a buntem. Literackie wizerunki współczesnych dziewczyn w prozie polskiej po 1989 roku, Wrocław 2013.

Skotnicka G., Odbiorca wpisany w dziewiętnastowieczne powieści dla dziewcząt, [w:] Miejsce dziecka w komunikacji literackiej, red. B. Żurakowski, Warszawa – Poznań 1989.

Skotnicka G., Powieść dla dziewcząt, [w:] Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, red. B. Tylicka, G. Leszczyński, Wrocław 2002, s. 310–313.

Słońska I., Dzieci i książki, Warszawa 1959.

Wójcik‑Dudek M., Czytająca dziewczyna. O przemianach współczesnej powieści dla dziewcząt, [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży po roku 1980, red. K. Heska‑Kwaśniewicz, Katowice 2008, s. 59–78.