Kraków? Jerozolima? Problemy z przestrzenią, czasem i tożsamością w wierszu Ryszarda Krynickiego "Tak, jestem"

Main Article Content

Jakub Kozaczewski

Abstrakt

The article is an attempt at analyzing and interpreting one of the latest and most important poems by Ryszard Krynicki Tak, jestem. A special consideration has been given to three problem areas in the poem: time, space and identity. The author concludes that the poem is a kind of summary of the artistic career of the poet, particularly in the context of identity: as a reconciliation with his own poetic vocation and its consequences. He emphasizes the significant role of equalizing the fate of poets with persecuted Jews in this process, which was accomplished by Marina Cwietajewa. He discusses an original and personal approach to this painful topic against the background of European and Polish artists, who are close to Krynicki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kozaczewski, J. (2023). Kraków? Jerozolima? Problemy z przestrzenią, czasem i tożsamością w wierszu Ryszarda Krynickiego "Tak, jestem". Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria, 23, 417–428. https://doi.org/10.24917/20811853.23.25
Dział
Varia

Bibliografia

Cavanagh C., Poetyka żydowskości: Mandelsztam, Dante a „zaszczytne powołanie Żyda”, przeł. M. Sugiera, „Teksty Drugie” 1992, nr 5, s. 47–62.

Gdybym wiedział. Rozmowy z Ryszardem Krynickim, oprac. A. Krzywania, Wrocław 2014.

Franaszek A., Pod Ścianą Płaczu, [w:] tegoż, Przepustka z piekła. 44 szkice o literaturze i przygodach duszy, Kraków 2010, s. 147–158.

Krynicki R., Wiersze wybrane, Kraków 2009.

Kuczyńska‑Koschany K., „Bсе поэты жиды” ["Vse poėty zhidy"]. Antytotalitarne gesty poetyckie i kreacyjne wobec Zagłady oraz innych doświadczeń granicznych, Poznań 2013.

Mandelsztam O., Nieograbiony i nierozgromiony. Wiersze i szkice, wyb., przeł. i komentarz A. Pomorski, Warszawa 2011.

Norwid C., Proza I, oprac. R. Skręt, [w:] tegoż, Dzieła wszystkie, t. 7, Lublin 2007.

Okopień‑Sławińska A., Semantyka wypowiedzi poetyckiej (Preliminaria), Wrocław 1985.

Wojaczek R., Utwory zebrane, wstęp T. Karpowicz, oprac. B. Kierc, Wrocław 1976.

Woroszylski W., W poszukiwaniu utraconego ciepła i inne wiersze, Kraków 1988.

Z liryki rosyjskiej XX wieku, przeł. S. Pollak, Warszawa 1987.